September 27, 2012

MEIE OLEME "SUITSUPRIID"

Sel aastal toimub Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidav Suitsuprii klassi võistlus juba üheteistkümnendat korda. Konkursi toimumise aeg on 08.10.2012-08.04.2013.
Suitsuprii klassi võistlus on suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–12. klasside õpilastele. Konkursi peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma ning toetada tubakavabadust kui eluviisi.
Täpsemalt võistlusest saad lugeda terviseinfo lehelt.
Meie klass võtab osa suitsuprii klassi võistlusest. Andsime allkirjad, et tubakatooteid ei tarbi nii meie klassi õpilased kui õpetaja. Ja püüame seda lubadust pidada selle õppeaasta jooksul.

September 25, 2012

KLASSIÕHTU


Teisipäeval toimus meie klassi esimene klassiõhtu. Kohal olid Keidi, Kendra-Lisandra, Emily, Lisette, Iris, Triini, Laura Lii, Anna-Bell, Reemo. Klassiõhtu kava nägi ette järgmised üritused: kokkusaamine klassis, räägime kavast ja plaanidest, mängime klassis, väike puhkus ja söögipaus, mängime saalis, looduslikud huvitavad katsed, disko, koristamine ja koju minek.
Klassiõhtu õnnestus kenasti ja tegevust oli palju-palju. Järgmisel veerandil jälle uue hooga. Praegu nüüd keskenduge õppimisele, et esimese veerandi lõpuks head hinded tunnistusele saada.